2018 syksy

10.11.2018 Helsinki, hotelli Seurahuone

Kaivokatu 12, Helsinki (päärautatieasemaa vastapäätä)

klo 9.30 Valtakirjojen tarkastus, kahvitarjoilu
klo 10.00 Syyskokous

Kokousmateriaalit

Kokouskutsu

Esityslista

Valtakirja 

Äänimäärät

Ehdolleasettuneiden esittely: ehdokkaat liittohallituksen jäseniksi

Vaalivalmistelutoimikunnan esitys

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 

 

Kokouksessa on esillä Suomen Uimaliiton sääntöjen 13§:ssä mainitut asiat.

Liiton sääntöjen mukaan jäsenseurat voivat toimittaa vaalivalmistelutoimikunnalle ehdotuksensa sääntöjen 13§:n toisen momentin kohdan 5 mukaan valittavista henkilöistä. Ehdotukset pyydetään 1.10.2018 mennessä ehdolleasettumiskyselyn kautta. Kevätkokouksessa 2014 päätettiin noudattaa siirtymävaiheen liittohallitusvalinnoissa seuraavaa periaatetta nykyisten liittohallituksen jäsenten kohdalla: liittohallituksen jäsen, joka ei ole ollut yhtäjaksoisesti kuutta vuotta liittohallituksen jäsenenä, voi asettua ehdolle uudestaan, vaikka toimintakausia tulisi enemmän kuin kaksi ja vuosia enemmän kuin kuusi.

Liittohallituksessa erovuorossa ovat jäsenet Lotta Långström, Emilia Uusitalo ja Ari Mononen. Vaalivalmistelutoimikunta julkaisee liiton verkkosivuilla 26.10. mennessä listan hakijoista, heidän vastauksensa ehdolleasettumiskyselyyn sekä oman esityksensä valittavista henkilöistä.

Ehdolleasettumiskysely