Vesipallon sarjapäivässä 2018 pohjustettiin vesipallokulttuurin ja arvojen kehittämistä

25.8.2018

Muokattu 26.8.2018

Vesipallon sarjapäivä

Aikataulu

Teema

 

10:00 – 10:30

Esittäytyminen
Ajankohtaiset seuroilta

 

10:30 – 11:00

Liikunnan ja urheilun eettiset linjaukset
Elina Laine, vastuullisuus- ja yhteisömanageri, Olympiakomitea

Alustus 20 min + keskustelu

11:00- 11:45

Case joukkuepeleistä

Alustus 30 min + keskustelu

11:45-12:30

Uimaliiton kurinpitolautakunnan toiminta ja vesipallocaset
Heikki Härö, kurinpitolautakunnan sihteeri
Emilia Uusitalo, liittohallitus

 

12:30-13:15

Lounas

 

13:15 – 15:00

Mitä toimenpiteitä vesipallossa tehdään yhteisesti reilun pelin näkökulmasta?

Työryhmätyöskentely (3 ryhmää):
a) Tuomaritoiminta

b) Valmentajat

c) Pelaajat ja seurat

20 min/ryhmä + yhteenveto ja keskustelu 45 min
Jokaisessa on esittelijä ja moderaattori, joka kirjaa toimenpide-ehdotuksia, yhteenveto ryhmien nostoista

15:00-15:45

Sarjakausi 2018-2019: käytännön asiat ja yhteiset periaatteet

VPAR ja Tua

15:45

Päivän yhteenveto ja jatkosuunnitelmat

 

16:00

Hyvää kotimatkaa!

 

 

Muistio

Kurinpidolliset asiat ja sarjatoiminta

Elina Laine – olympiakomitea

Elina tukee lajiliittoja toiminnassa – erityisesti yhdenvertaisuus on Elinan vastuulla. Hän esitteli ”Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet” -asiakirjan – viisi periaatetta:

1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun, esim. Kiusaaminen, haukkuminen, syrjintä ym. ei kuulu urheiluun. Jos epäasiallista käytöstä ilmenee, siihen pitää välittömästi puuttua. Väärinkäytöksistä pitää rangaista, pitää olla myös seuraamuksia epäasiallisesta toiminnasta.

2. Vastuu kasvatuksesta, esim. Aikuiset näyttävät mallia nuoremmille kaikessa – myös urheilussa käyttäytymisen kautta näytetään mallia, vrt. esimerkiksi nuuskan tai muiden päihteiden käyttö ja esimerkkinä toimimisen ymmärtäminen.

3. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, esim. päihteettömyys, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin takaaminen, turvallisuuden takaaminen – niin pelaajien tuomareiden kuin muidenkin toimijoiden.

4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus, esim. antidoping, avoimuus edustusjoukkueiden pelaajien valintaan liittyen, kilpailutulosten manipuloimattomuus

5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen, esim. jokapäiväistä toimintaa tarkoittavat – kimppakyydit, tapahtumien järjestämisessä huomioitavat seikat – esim. Uinnin NEM oli järjestetty ekologisuutta silmällä pitäen

 

Ajatuksia joita Elinan esitys herätti - nostoja vapaasta keskustelusta:

Priorisointi

Mikä on ykkösprioriteetti esimerkiksi sarjajaoissa? esim. samasta seurasta tulevien joukkueiden lohkojako ja tasavertaiset pelit vs. matkakustannukset

Kustannusten tasoin meneminen lohkoissa

Lohkot joissa pääkaupunkiseutu ja ”muut” ovat eri lohkoissa. Kustannuksellisesta tasa-arvonäkökulmasta toivottiin katsottavan asiaa uudelleen – osa matkustaa enemmän kuin toiset. Oulu ja Kuopio maksavat kaikkein eniten koska sijainnit ovat kauimpana. Haaste on myös  että uimahalleissa ei voida järjestää 8 joukkueen turnausta. Tällöin kaikki reissaisivat yhtä paljon. Todettiin, että vesipallon neuvottelupäivillä on keskusteltu yleensä näistä asioista ja päätetty toimintatavat tulevan kauden osalta.

Sarjamaksujen kompensointi etäisyyden perusteella

Päätettiin, että lajifoorumin asialistalle nostetaan keskusteluun sarjamaksujen kompensoiminen etäisyyden tai muun esteellisyyden perusteella

 • Olisiko hyvä keskustella tästä asiasta, tehdä jonkinlainen käytännön suunnitelma?
 • Ehkä perustuen kustannuksiin mitä eri seurat joutuvat matkustamisestaan maksamaan?
 • Toivotaan että jokainen seura alustavasti kartoittaisi kauden kustannuksiaan eri sarjojen osalta

Yhteishenki pelaajien kesken

Yhteishenkeä eri seurojen pelaajien välillä ei ole viime aikoina ollut. Mietittiin kuinka takavuosina oli kun oli yhteiset maajoukkueet joissa oli pelaajia monista eri seuroista. Nyt nuorilla on helpottanut kun maajoukkueissa on pelaajia monista joukkueista ja tuntuu siltä että ystäviä on ympäri Suomen.

Valmentajalla pitää olla pelisilmää että hän tuntee joukkueensa ja osaa ohjata porukkaa yhteen. Valmentajan malli on tärkeä myös siinä kuinka puhuu lasten ja nuorten kuullen vastustajajoukkueesta.

Kiusaaminen ja sen sanktiointi

Kuhissa on esimerkiksi olemassa kiusaamiseen kolmiportainen malli jossa kiusaamiseen, dissaamiseen, lällättämiseen, pahan puhuminen – tartutaan välittömästi:

 • Otetaan palaveri osapuolten kanssa ja keskusteluun vanhemmat mukaan heti
 • Jollei se mene perille, tulee n. viikon harrastus- tai pelikielto
 • Jos tämä ei mene perille, erotetaan pelaaja joukkueesta

Jos toiselta seuralta tulee palautetta siitä että joku valmentaja tai pelaaja ei toimi asianmukaisesti, asia käsitellään seuran hallituksessa ja sanktioidaan jos tarpeen.

Pitäisi tiedostaa että valmentajan rooli on erittäin suuri. On tiedostettava että kun pelaajasta tulee valmentaja, hän usein mallintaa kokemaansa valmennusta. Kohdellaan ihmisiä arvostavasti, samalla tavalla kuin ihmisiä muuallakin. Valmentajana ei syytetä vanhempia siitä jos pelaaja ei osaa käyttäytyä, vaan pyritään miettimään mitä itse voitaisiin tehdä jotta homma toimisi paremmin joukkueen kanssa. Tarvittaessa otetaan asia keskusteluun muiden seuran valmentajien tai seuran johdon kanssa.

Otetaan perheet mukaan lajin pariin, kerrotaan lajista ja kuinka sen parissa ollaan.

Mietitään miten meidän seura näyttäytyy kilpailuissa? Kuinka saadaan luotua me-henkeä, ollaan yhdessä ja kannustetaan kaikkia.

Ongelmana on lajin pienuus ja se että ollaan hajallaan. Jalkapallossa on palkatut valmentajat - vesipallossa on amatöörivalmentajat. Käydäänkö vanhempainilloissa läpi sitä kuinka otteluissa tulisi toimia? Peli saattaa olla melko vieras vanhemmillekin joten välttämättä pelin sekaan ei huudella ja muutenkin käyttäydytään pääosin asiallisesti.

 

Kurinpitolautakunta

Emilia Uusitalo - kurinpitolautakunta

Koulutukseltaan lakimies ja valmistellut kurinpitolautakunnan perustamista Suomen Uimaliiton sivuille on tulossa ohjeet siihen kuinka toimitaan kurinpitoasioissa. Sellaisissa tilanteissa joissa tapahtuma vaatii kurinpitolautakunnan toimintaa pitää tiedottaa kurinpitolautakuntaa. Jos tapahtuu jotakin rikollista, se pitää toki viedä poliisille saakka.

Heikki Härö – kurinpitolautakunta

Vahvuudet yritysjuridiikassa – kurinpitolautakunnan juristi. Yksityisoikeudelliset asiat eivät kuulu kurinpitolautakunnalle. Toimijoiden ottelurangaistuksista tieto tuomareille, kuinka valvotaan sitä jos joku pelaaja tai toimitsija on sanktioitu? Kuinka huolehditaan siitä että asianmukaisilla tahoilla on tieto siitä keillä on sanktioita? Pelikiellossa olevien pelaajien nimien julkistaminen samaan tapaan kuin jääkiekossa ja jalkapallossakin? Palloliiton käytännöissä on tapana että aikuisten pelikiellot julkistetaan aikuisten, mutta ei alaikäisten osalta. Rangaistuksen ajankohta pitäisi huomioida, olisiko otteluiden määrä järkevä vaihtoehto? Mahdollisuus on myös pyytää kohtuullistamista jos päätökseen liittyy sellaisia muuttujia joita päätöksentekohetkellä ei ole voitu huomioida. Kurinpitolautakunta voisi periaatteessa ottaa tarkasteltavakseen myös ottelutallenteen. Tämän voi laittaa kurinpitolautakunnalle näytteeksi.

 

Tua Turunen ja VpAr

Toimitsijakoulutus: Juha Varinowski, Pasi Natunen ovat esimerkiksi vetäneet koulutuksia ja seurassa on usein tuomari joka vetää koulutuksen. Kuka käytännössä tarkastaisi onko toimitsijat kortillisia? Vanhemmille koulutuksen käyminen on mahdollisiis ”Ymmärrä lapsesi peliä”

Lähdetään pelaamaan sarjoja hyvässä hengessä ja kehittämään lajia yhdessä eteenpäin. Jos teillä on jotain kysyttävää, voitte ottaa yhteyttä Tua Turuseen

Uudet tuomarit: seuroina otetaan vastuu siitä että meillä olisi uusia tuomareita ja että vanhat saataisiin aktivoitua. Tuomaritoiminnan pitäisi perustua siihen että on kivaa tulle viheltämään Vastuuparit kokenut - kokematon 

 

Workshop -ryhmät

Käsiteltävät aiheet: Allasraivo, Tuomariohjeistus, Tuomaritoiminnan yhtenäinen linja

Allasraivo

Tarvitaan asenneilmaston muutos – toivotaan että kaikki puhaltaisivat yhteen hiileen ja ajattelisivat vesipallosta samalla tavalla. Tarvitaan yhteisymmärrys valmentajien ja tuomareiden välillä – ettei linja heittelisi pelien välillä. Tuomareiden vähyys on ongelma – tarvitaan lisää tuomareita. Päätettiin, että järjestetään tuomareiden linjapalaveri seura PM -turnauksen yhteydessä Turussa 5.-7.10.2018 johon toivotaan kaikki tuomarit – seurat ja valmentajat kutsutaan tervetulleiksi.

Miksi meillä ei ole tuomareita? Tuomareita ei arvosteta. Vaaditaan kulttuurimuutosta – meillä ei ole tuomareita koska he saavat lokaa niskaansa. Kulttuurimuutos vie vuosia, jokaisen tulisi osaltaan huolehtia omasta toiminnastaan ja siitä ettei tuomareille esimerkiksi huudella.

Kuinka tuomari harjoittelee? Tuomareiden kehittyminen – tuomarit sparraavat toisiaan. Käyvätkö seurojen tuomarit pelaajien harjoituksissa viheltämässä pelejä? Kuinka pysyy ”tatsi”? KV-turnauksiin pitää viedä mukana yleensä 1 tuomari per joukkue, miten voidaan varmistaa että on riittävästi kv-tason tuomareita?

Maajoukkueleireille tarvittaisiin tuomari joka voisi viheltää pelejä – maajoukkuevalmentajat kokevat että tällaista tuomaria on vaikeata löytää.

Palautejärjestelmä ainakin nuoremmille tuomareille olisi hyvä (valmentajat voisivat antaa palautetta) jotta saisivat paremman oppimiskokemuksen. Mietittiin olisiko hyvä jos muutama henkilö olisi turnauksissa paikalla jotka seuraisivat peliä ja kävisivät läpi sitä miten turnaukset menevät. Mietittiin että olisiko mahdollista saada tuomaritarkkailijat kaikkiin turnauksiin, finaaleissa oli otteluvalvojat. Sarjamääräykset sisältävät myös maininnan jurysta joka koostuu turnauksessa pelaavien joukkueiden edustajista

Pelaajien yhtenäistäminen – MAJU -toiminta auttaa nuoresta aikuisuuteen saman linjan vetämistä.

Aikuisten hermostuminen loppukauden peleissä on tavallista. Valmentaja ja valmennus pystyvät vaikuttamaan allasraivon syntymiseen: tunne omat pelaajasi, kaikilla pelaajilla on samat säännöt, kaikkia kohdellaan tasapuolisesti, selkeät pelisäännöt pelaajille, valmentajan auktoriteetti, joukkueen hallinta.

Allasraivo johtuu siitä että puuttuu yhteiset arvot.

 • Kuinka saadaan lajille yhteiset arvot?
 • Pyytää joku ulkomainen pelaaja opettamaan pelitaitoja
 • Vesipallon suurleiri – tarjoaisiko uimaliitto tällaista vesipallolle mahdollisuutena kehittää yhteisiä arvoja?

Tunteiden hallinta pelitilanteissa?

Jos valmentaja näkee että pelaajalla menee tunteisiin, ottaa hänet pois altaasta. Lisäksi tuomareiden vastuulla on ottaa pois ne pelaajat jotka näyttävät hermostuvan pelitilanteessa.

Ideoita: Fanikulttuurin aloittaminen, turnauksen oma pelaaja. Valmentaja valitsisi vastustajan joukkueesta Fair Play –pelaajan, AllStars -joukkue valitaan eri joukkueista jolla pelataan mestarijoukkuetta vastaan, Vesipallo Rollo –tapahtuma jossa valmentajat voi olla omissa palavereissaan ja junnut voi tehdä muutakin kuin pelata vesipalloa. Tutustua toisiinsa ja tehdä kaikkea muutakin kivoja juttuja. Keskiössä vesipallollisten taitojen korostaminen (eikä se miten voi pelata väärin ilman että tuomari huomaa)

 

Tuomariohjeistus

Ideoita: pitäisi tarkastaa ennen peliä asiat kuntoon ja käydä tapaamassa pelaajia ja valmentajia. Tuomari sanoo pelin aluksi ”Tänään pelataan reilu peli jne.” Tuomari on altaan laidalla puoli tuntia ennen peliä ja puoli tuntia jälkeen. Tuomaritarkkailut välieristä eteenpäin. Tuomaritarkkailu puuttuu siihen että sama linja pitää. Jokaisesta seurasta lähetettäisiin tuomari koulutukseen à polku kv-koulutukseen, tuomareiden tutortoimintaa? Joku vanhempi mukana sparraamassa? joku nimetty coach?, turnausta ennen joukkuejohtajapalaveri (turnauksen käytännön asiat, tuomarikäsikirja)

Säännöllinen koulutus, yhteiset säännöt, yhteiset tulkinnat, sääntöseminaari – vähintään kerran vuodessa. Päätetään yhteinen linja. Silti saattaa olla ennen tärkeitä turnauksia kv –tasollakin delegaatit joissa päätetään jostain erilaisesta säännöstä. Muutokset menevät enemmän tunteisiin –varsinkin jos niistä ei tiedoteta. Ratkaisu à avataan tulkinnat kaikille selkeästi ja pitäydytään tulkinnoissa

Arvostava kulttuuri: Kuinka moni valmentaja tai pelaaja käy kiittämässä tuomaria ottelun jälkeen? Hyvä käytänsö voisi olla myös, että peliä ennen tuomari käy kättelemässä valmentajat. Onko koskaan vuoden loppuun palkittu vuoden paras tuomari?

 • pitäisikö jokaisen joukkueen kauden loppuun äänestää vuoden tuomari?
 • Vuoden tuomari -äänestys toteutettaisiin siten että jokainen joukkue saisi äänestää.

 

Tekemättömät asiat

Vesipallotoiminnan pyörittämisessä näyttää olevan useita katvealueita jotka eivät ole kenenkään tontilla

Gappien etsiminen ja työnjako niiden suhteen

Tuomaritoiminnan koordinointi jota kautta saadaan yhteinen linja. Sitä kautta voidaan lähteä rakentamaan tuomaripolku ja toteuttamaan sitä. Tua kartoittaa tuomarit jotka ovat mahdollisia. Tuomarikoulutusta hahmotellaan järjestettäväksi Impivaara Cupin yhteydessä? Toteutetaan myös vesipallon lajifoorumi Impivaara Cupin yhteydessä.

 

Muuta

Vuoden 2019 aikana Uimaliiton Ippe Natunen tulee käymään läpi kaikki vesipalloseurat

Tarkoitus on tarkastaa että seurojen käytännöt ovat ajan tasalla ja keskustella asioista joita kunkin mielestä olisi tärkeätä edistää.

Vesipallon säännöt

On tulossa mahdollisesti isoja muutoksia FINA:n sääntöihin lähivuosina, nyt on kokeilussa nuorten MM-kisoissa olleen kokeilusäännöt testissä. Pitää varata resurssia uusien sääntöjen kääntämiseen.