Rudolph pisteet

Mikä ihmeen Rudolph?

Alkuperältään Rudolphin taulukko on saksalainen uinnin pisteytysjärjestelmä, jolla määritellään perusteet eri valmennusryhmien valinnalle.

Valintojen taustalla on tarve pystyä tukemaan ja edistämään uimareita, joilla on menestyspotentiaalia. Nämä tavoitteet on määriteltävä.

Tavoitteena on, että saksalainen uinti olisi kansainvälisesti edustettuna olympialaisten finaaleissa asti ja myös yksilömitaleihin olisi hyvät mahdollisuudet tuolla tasolla. Valinnat pyritään kokoamaan niin, että juuri ne urheilijat eri ikäryhmistä saavat tukea, joilla nähdään olevan tuo potentiaalia näihin tavoitteisiin.

Eri-ikäisille ryhmille on tästä syystä määritelty tietyt omat pisterajansa. Myös Suomessa käytetään Rudolphin taulukkoa eri ryhmien (mm. ikäkausimaajoukkue, nuorten mj., UNICEF Team London ja Rio) valintoihin.

Rudolphin taulukko

Monissa maissa, kuten myös Suomessa, joukkueiden valinnan muodostaa tietty aikaraja sen hetkiseltä ikätaulukolta ja määritellyltä pistemäärältä. Tämän laskennallisen mallin on luonut alun perin Dr. Klaus Rudolph ja taulukko nimettiinkin tästä syystä nopeasti Rudolphin taulukoksi. Taulukko kertoo tyypillisen tilastollisen kehityskulun kahdeksan ikävuoden ja avoimen sarjan välillä. Tilastollinen tausta tulee ainoastaan Saksasta, mutta lukumääräisesti puhutaan tuhansista tilastoajoista eri ikäsarjoista. Tilastoaikojen vertailuun otetaan mukaan myös maailman top 10:n ranking-ajat, jotka lisätään vuosittain luokitusjärjestelmään 1 (erittäin heikko) - 20 (kansainvälinen huippu). Pienimmät pisteet ovat vakioidut ja niin taulukot voidaan luoda eri tasoille. Rudolphin mukaan uimareiden ajat eri ikäsarjoissa noudattavat varsin hyvin tiettyä vähenevää funktiota iän suhteen. Ikäsarjan ja lajin sisällä 1-20 luokitus on tehty tämän jälkeen lineaarisesti ajan suhteen.

Uimarin urakehitys

Lapsuudessa ja nuoruudessa esiintyy usein suuria eroja suorituskyvyssä, jotka liittyvät biologiseen kehitykseen ja sen henkilökohtaisiin eroihin. Suomen Rollo- tai IKM-lahjakkuus ei ole automaattisesti huippu-uimari eikä tuleva Olympiakävijä. Samasta syystä myös Klaus Rudolph vaatii taulukon käyttöä Saksassa, jotta ei tarkasteltaisi vain yksittäisiä aikoja unohtaen biologinen kehitysvaihe.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana on, että esimerkiksi Sveitsissä on parhaillaan ajatuksena ottaa vastaava taulukko käyttöön kaikissa niissä urheilulajeissa, jotka ovat Sveitsin Olympiakomitean tukijärjestelmässä mukana.

Taulukkoa on kritisoitu, että siinä laskentaperusteena ovat vain saksalaiset tilastot ja joidenkin maiden tilanne eroaa tiettyjen lajien osalta taulukosta. Myös poikien puolella 19 vuoden ikäsarjan puuttuminen ei täysin tue alkuperäistä ideaa fyysisen kehityksen huomioimisesta, mikäli taulukkoa käytettäisiin valintakriteerinä kaikkiin maajoukkueisiin ja ikäsarjoihin. Onkin varsin perusteltua, että Rudolphin taulukon rinnalla käytetään FINA-pisteitä juuri aikuisuimareiden kohdalla, jolloin saadaan selkeämpi kuva uimarin sijoituksesta maailman kärkeen nähden uran huippuvuosien aikana.