Altaasta avoveteen turvallisesti -hanke

Altaasta avoveteen -hanke 2016–2017 

”Altaasta avoveteen – turvallisesti” on kaksivuotinen yhteistyöhanke Suomen Uimaliiton ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) toteuttamana. Hankkeen tavoitteena on:

  • edistää omatoimista liikuntaa luonnossa antamalla valmiudet avovedessä liikkumiseen turvallisesti
  • määritellä turvallinen avovesiuinti-/avovesiliikuntapaikka
  • lisätä yhteistyötä kuntatoimijoiden ja yhdistysten välillä avovesiliikuntatoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa
  • antaa yhdistyksille ja muille mukana oleville tahoille uusia mahdollisuuksia toimia terveyttä edistävän liikunnan edistäjänä ja toteuttajana

Hankkeen kohderyhminä ovat ikääntyneet, aikuisväestö ja nuoret. Kehitystyössä huomioidaan erityisesti avovedessä liikkumisen turvallisuusvaatimukset. Liikuntatoiminnan toteuttajina paikallisesti voivat toimia uimaseurat, kyläyhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat sekä kunnan liikuntatoimi tai muu kunnallinen taho.

Altaasta avoveteen – turvallisesti jakautuu kahteen eri sisältökokonaisuuteen:

  1. avovesiuinti-/vesiliikuntatoiminnan sisällön kehittämiseen ja toteuttamiseen ja
  2. turvallisen avovesiuintipaikan määrittelemiseen.