Uudistuneet SM-aikarajat

25.8.2017

SM-kisojen aikarajat julkaistu vuosille 2017 ja 2018

Osana aikarajojen uudistamistyötä Kilpailutyöryhmä on päättänyt myös SM-kilpailujen uusista aikarajoista. Perusteena uudistukselle on luoda aiempaa kiinteää mallia toimivampi järjestelmä, jossa siirrytään staattisista rajoista dynaamisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa tilastoaikojen perusteella luotavia rajoja. Ne heijastavat kiinteää järjestelmää paremmin uimareiden tasoa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Uudistuksen tarpeellisuutta perustelee myös uimareiden tason nousu. Edellinen päivitys aikarajoihin tehtiin liki kymmenen vuotta sitten, ja tason noustua arvokilpailujen jaksot ovat venyneet pitkiksi, kuten esimerkiksi Tampereen SM-kisoissa aamujaksoilla nähtiin. Uudistuksella on tästä syystä haettu maltillista kiristystä starttimääriin, huomioiden kuitenkin myös mm. arvokisajärjestämisen taloudellisia seikkoja. Kilpailutyöryhmä on saamansa palautteen perusteella käynyt SM-rajat vielä läpi nyt julkaistuun muotoonsa.


Jatkossa siis:

  • Aikarajat lasketaan aina vuodenvaihteessa
  • Laskennassa huomioidaan liitteestä ilmenevin periaattein kahden vuoden tilastoaika ja aiempi raja (vähimmäisraja)
  • Nyt julkaistut SM-aikarajat päivitetään seuraavan kerran vuodenvaihteessa 2018/2019
  • Rollo- ja IKM-rajat lasketaan vuodenvaihteessa 2017/2018

Asiasta tarkemmin Aikarajat-sivulla