Koulutus

TASO I -ohjaajakoulutus

- Osaava Ohjaaja 50h

Koulutus antaa perustiedot ja -taidot uimahyppyjen ohjaamisesta ja taidon opettamisesta kansallisella tasolla.

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on, että valmentaja oppii:

 • hallitsemaan yksittäisen uimahyppyjen harjoituskokonaisuuden
 • uimahyppyjen perustekniikan ja menetelmät sen opettamiseen sekä ymmärtää kuivaharjoittelun merkityksen taitojen opettamisessa

Koulutuksen sisältöön kuuluu

 • ryhmän ja yksilöiden ohjaamisen perusteita, esim. positiivisen/kannustavan ilmapiirin luominen, ohjeiden ja palautteen anto
 • taidon opettamisen perusteet, esim. opetuskehittely, herkkyyskaudet
 • uimahyppääjän fyysisten ominaisuuksien kehittäminen
 • uimahyppyjen säännöt kansallisella tasolla

TASO I -ohjaajakoulutus on jaettu kolmeen eri osaan.

 • OSA 1,  Starttipaketti 
 • OSA 2, Tekniikka ja mekaniikka 1 
 • OSA 3, Tuomarointi ja säännöt
  • lisäksi OSA 1 ja OSA 2 välillä tehdään oppimistehtävä.

TASO II -valmentajakoulutus

- Kehittyvä lasten ja nuorten valmentaja

Koulutus vahvistaa uimahyppy-valmentajan tietoja ja taitoja. Koulutus lisää valmiuksia kokonaisvaltaisen uimahyppyvalmennuksen toteuttamiseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja oppii:

 • hallitsemaan uimahyppääjän tärkeimpien ominaisuuksien kehittämisen ja seurannan harjoittelukaudella
 • uimahyppyjen lajitekniikan vaativammissa hypyissä sekä menetelmät lajitekniikan rakentamiseen

Koulutuksen sisältöön kuuluu

 • uimahyppyjen tekniikka ja mekaniikka
 • harjoittelun suunnittelu ja toteutus sekä kehittymisen seuranta
 • psyykkisen valmentautumisen perusteet ja menetelmät
 • uimahyppyjen kuivaharjoittelu-menetelmät