Hyppyryhmät

Taaksepäin ja sisäänpäin hypyissä hyppääjä lähtee telineestä selkä veteen päin.

Uimahypyt ryhmitellään 6 hyppyryhmään, jotka määräytyvät sen mukaan, mihin suuntaan hyppääjä telineestä katsottuna pyörii. Omat hyppyryhmänsä muodostavat kierre- sekä vain kerroksilta suoritettavat käsinseisonnasta tehtävät hypyt.

Eteenpäin hypyt:
Hyppääjä lähtee telineestä kasvot veteen päin, hyppy pyörii eteenpäin vähintään ½ volttia.

Taaksepäin hypyt:
Hyppääjä lähtee telineestä selkä veteen päin, hyppy pyörii taaksepäin vähintään ½ volttia.

Ulospäin hypyt:
Hyppääjä lähtee telineestä kasvot veteen päin, hyppy pyörii taaksepäin vähintään ½ volttia.

Sisäänpäin hypyt:
Hyppääjä lähtee telineestä selkä veteen päin, hyppy pyörii eteenpäin vähintään ½ volttia.

Kierrehypyt:
Hyppääjä voi lähteä telineestä eteen-, taakse-, ulos- tai sisäänpäin, ja kiertää pituusakselinsa ympäri vähintään ½ kierrettä tehden samalla vähintään ½ volttia.

Käsiltä hypyt:
Hyppääjä tekee hyppynsä käsinseisonnasta. Lähtöasento voi olla selkä tai kasvot veteen päin.

Suoritustavat

Suoritustapa taittaenSuorin vartaloin:
Selkä, lantio, polvet ja nilkat ojennettuina.

Taittaen:
Vartalo on taitettuna lantiosta, polvet ja nilkat ojennettuina.

Kerien:
Lantio koukussa, polvet koukussa vedettyinä kiinni rintaan, kantapäät lähellä pakaroita, kädet pitävät kiinni sääristä.

Vapaa suoritustapa:
Käytetään kierrehypyissä, tarkoittaa käytännössä edellä mainittujen suoritustapojen yhdistelmiä kierrehyppyjen aikana.

Vaikeusasteet

Jokaisella hypyllä on vaikeusaste, joka nousee sitä mukaa, kun hyppy vaikeutuu. Vaikeusasteen suuruuteen vaikuttavat volttien määrä, suorituskorkeus, suoritustapa, kierteiden määrä, hyppyryhmä ja luonnoton veteenmenosuunta (selkä veteen päin taaksepäin ja ulospäin hypyissä).