Taloudellista tukea seuran toimintaan

Seuraavassa on esitelty seuroille suunnattuja tukijärjestelmiä. Uimaliitto julkaisee aina ajankohtaisia tietoja järjestelmistä ja kannustaa jäsenseurojaan aktiivisuuteen järjestelmien hyödyntämisessä.

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista. 

Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuoden 2017 haku avautuu 11.11.2016 ja se päättyy 16.12. klo 16:15. Seuratukea jaetaan 4 miljoonaa euroa (vaatii eduskunnan vahvistuksen), pienin haettava summa on 2 500 euroa ja suurin haettava summa 15 000 euroa. Hankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta seuralle ei tule kiire haun avauduttua. Tässä muutamia vinkkejä seuratuen hakemiseen:

 1. Tutustukaa vuoden OKM:n seuratuki 2017 ohjeisiin.
 2. Kootkaa seurastanne sopiva ryhmä kokoon ja miettikää yhdessä, mitä asioista seurassa olisi hyvä kehittää pitkällä tähtäimellä.
 3. Kannattaa myös pohtia, voisiko hakemuksen tehdä yhdessä jonkun toisen (tai useamman) seuran kanssa, yhteishakemukset ovat kannatettavia.
 4. Tehkää kehittämiskohteista pääotsakkeet ja listatkaa kullekin tavoitteet ja toimenpiteet. Muistakaa realismi. 
 5. Hankehakemus tehdään Seuraverkko-ohjelmaan. Käykää tutustumassa siihen jo ennakkoon, ja täyttäkää valmiiksi sinne seuran perustiedot.
 6. Pyytäkää sparrausapua lajiliitosta (jaana.sinervuo-tarula@uimaliitto.fi) ja liikunnan aluejärjestöltä. Jos haitte edellisinä vuosina tukea, mutta ette sitä saaneet, selvittäkää sparraajan kanssa, miten hankesuunnitelmaa voisi kehittää.
 7. Mikäli haette tukea päätoimisen palkkaamiseen, kiinnittäkää erityistä huomiota seuran taloustilanteeseen ja haun realistisuuteen. Palkkauksen pitäisi voida jatkua myös hanketuen jälkeen.
 8. Hankekausi on 12 kk/vuosi. Pohtikaa tarkasti, alkaako hankkeenne OKM:n päätöksen jälkeen (vuonna 2016 päätökset tulivat huhtikuun lopussa), vai aloitatteko omalla riskillä jo tammikuussa 2017.
 9. Hankkeen talousarviossa tulee huomioida realismi, sekä seuran omavastuuosuus. Vuoden 2016 haussa tuen maksimisumma oli 15 000 euroa ja seuran omavastuuosuus vähintään 25 % koko hankkeen talousarvioista.
 10. Pohtikaa jo suunnitteluvaiheessa uuden / kehitettävän toiminnan jatkoa tukikauden jälkeen. Millä keinoin seuranne varmistaa toiminnan jatkumisen tuen päättymisen jälkeen?
 11. Lähtekää rohkeasti suunnittelemaan! Yhdessä tekeminen ja ideoiminen saa jo usein uutta toimintaa aikaan.  

Lisätietoa Seuratuesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Katso diasarja seuratuen 2016 ydinasioista (Keski-Suomen Liikunta).
KesLin videossa myös seuratuen 2016 ydinasiat tiivistetysti. Video löytyy osoitteesta: https://youtu.be/-HwsowK4k9A

Tukea aikuisten liikuttamiseen

Kunnossa kaiken ikää, KKI-ohjelma, jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaa aikuisväestöä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. KKI-ohjelma jakaa kaksi kertaa vuodessa taloudellista
tukea paikallisille toimijoille. KKI-ohjelma myöntää tukea myös aikuisten ohjaajakoulututukseen. Tutustu eri tukimuotoihin ja hakuehtoihin.
 

Tukea vammaisurheiluun

Vammaisurheilun apurahoja ja tukia koulutuksiin, liikunnan harrastamiseen ja urheiluun on tarjolla niin jäsenistölle, ohjaajille ja kouluttajille kuin valmentajille ja urheilijoillekin. Lue lisää tukimuodoista ja hakuehdoista.