Ansiomerkkisäännöt

1. Ansiomerkki


Suomen Uimaliiton ansiomerkki voidaan antaa kotimaisille henkilöille, jotka ovat menestyksellisesti työskennelleet
liiton ja sen alaisten järjestöjen hyväksi, sekä ulkomaalaisille jotka ovat huomattavasti avustaneet liittoa
ulkomaisten suhteiden luomisessa tai muulla tavalla ansioituneet.


Merkin antamisesta päättää johtokunta, ja siitä on tehtävä ilmoitus kevätliittokokouksessa.


Merkki luovutetaan hallituksen kussakin tapauksessa erikseen päättämällä tavalla.


Merkkiä voidaan kantaa vain virallisissa tilaisuuksissa takin vasempaan rintapieleen kiinnitettynä.


Merkkiä ei saa luovuttaa toiselle


Kadonnut merkki on asianmukaisesti kuoletettava siten, että hallitukselle ilmoitetaan merkin todistettavasti
kadonneen ja voidaan kadonneen tilalle saada uusi suorittamalla sen hinta liitolle.

2. Kunniaplaketit


Suomen Uimaliitto jakaa uintitoiminnassa ansioituneille henkilöille ja yhteisöille kolmenarvoisia kunniaplaketteja.
a) kultaplaketti
b) hopeaplaketti
c) pronssiplaketti


Plakettien jaosta päättää Suomen Uimaliiton hallitus tai liiton toimitusjohtaja.

3. Viiri


Suomen Uimaliiton lippu ja viiri on perustettu ja vihitty Helsingissä 7. Päivänä helmikuuta 1954.


Suomen Uimaliitto jakaa viirin ansioituneille yhteisöille ja henkilöille.


Viirin jaosta päättää Suomen Uimaliiton hallitus tai liiton toimitusjohtaja.

Suomen Uimaliiton huomionosoitusten myöntöperusteet

Anomukset tulee toimittaa Uimaliiton toimistoon 2 kuukautta ennen luovutusta.

1. Ohjeikä (ei ehdoton)

 • pronssinen kunniaplaketti 30 vuotta 
 • hopeinen kunniaplaketti 35 vuotta 
 • kultainen plaketti 40 vuotta 
 • ansiomerkki 40 vuotta 
 • viiri 30 vuotta, uimaseurat 50 vuotta 
 • vuosilautanen, ei ikärajaa 

2. Pisteet

2.1 Toiminta seurassa

 • jäsenyys seurassa, jokaisesta 5 vuodesta 1piste 
 • hallituksen jäsen, 1 piste per vuosi 
 • puheenjohtaja, 2 pistettä per vuosi 
 • toimitsija, valmentaja, ohjaaja tai kouluttaja, 1 piste per vuosi 
 • erityiset lisäansiot, 1-5 pistettä 

2.2 Toiminta liitossa

 • liittohallituksen jäsen, 2 pistettä jokaiselta täydeltä vuodelta 
 • puheenjohtaja, 3 pistettä jokaiselta täydeltä vuodelta 
 • johtoryhmän/valiokunnan/maajoukkuetehtävät ym jäsen. Piste jokaiselta täydeltä vuodelta 
 • erityiset lisäansiot, 1-10 pistettä 

2.3 Huomattava uintiurheilun tukeminen

 • pisteet 1-20 

3. Vähimmäisvaatimukset

 • pronssinen plaketti 10 pistettä 
 • hopeinen plaketti 20 pistettä 
 • kultainen plaketti 30 pistettä 
 • ansiomerkki 50 pistettä 
 • viiri 25 pistettä