HuimaSeura-toiminta 2017

Väline seuran kehitystyöhön ja tunnuspiirteet laadukkaalle huippu-uintiseuralle. Kaikki tähtää uimarin arkiharjoittelun laadun parantamiseen ja menestysedellytysten luomiseen

HuimaSeura-toimintamalli ja toimintavuosi 2017

HuimaSeura-toimintamallin tarkoituksena on edistää uimaseurojen laatua yhteisten kriteerien kautta. Tavoitteena on kansainvälisesti kilpailukykyinen huippu-uinnin arki.

Uusi HuimaSeura-auditointiprosessi käynnistyi marraskuussa 2016, mukana ovat Uinti Tampere, TaTU Tampere  ja Oulun Uinti. Nämä kolme seuraa haki mukaan toiseen prosessiin ja he toimittavat ennakkomateriaalin auditointeja varten alkukevään aikana. Auditoinnit suoritetaan seurakäynteinä maaliskuussa 2017 ja seurat kokoontuvat yhteiseen päätöstilaisuuteen yhteisesti sovittuna ajankohtana touko-kesäkuussa 2017. HuimaSeura-kriteeristöön perustuva laajempi auditointi tehdään jälleen vuonna 2019.  

HuimaSeura-toiminta huipentuu kuluneella kaudella 2015 HuimaSeurojen väliauditointeihin huhti-toukokuussa 2017. Väliauditointeihin osallistuu kaikkiaan neljä seuraa: Swimming Jyväskylä, Helsingfors Simsällskap, Cetus Espoo ja Raision Urheilijat. Seuroille myönnettiin HuimaSeura-status kahden vuoden määräajaksi. Väliauditoinnin tarkoituksena on tarkastella, miten seura on työskennellyt auditoinnissa havaittujen kehityskohteiden parantamiseksi. 

Molemmissa auditointiprosesseissa auditoijina toimivat Uimaliiton kehityspäällikkö Ippe Natunen ja asiantuntija Outi Aarresola KIHUsta.

Auditointitilaisuuksissa tavataan seuran johtoa, valmennuksen johtoa sekä altaan laidalla uimareita ja valmentajia. 

 

Toiminnan laatutekijät, tehdäänkö oikeita asioita

Auditoinneissa keskeisimpänä teemana oli seuran oma uimarinpolku,seuran valmennuskäyntänteet ja prosessit. Uimarinpolun kirkastaminen jäikin kaikille seuroille tehtäväksi auditoinnin jälkeen. Olennaista on seuran oman valmennuslinjauksen luominen uimarin polku-mallin mukaan ja siitä viestiminen.

Huippu-uinnin kannalta tärkeimpiä asioita auditointikriteeristössä olivat paitsi lajivalmennus, niin myös valmennuksen tukitoiminnot ja valmentajien osaaminen. Tukitoiminnot, kuten lihastasapainokartoitukset ja psyykkinen valmennus, tulevat merkityksellisiksi viimeistään huippuvaiheessa, kun erot ovat pieniä. 

Auditoinnissa tarkasteltiin myös seuraorganisaation toimintaa valmennustoiminnan tukena. Seurojen ammattimaistunut toiminta on tuonut omia mahdollisuuksia ja haasteita organisoitumiseen. Jäsenistön osallistaminen muuhunkin kuin harrastamiseen on edelleen tärkeää.

HuimaSeura-kriteeristöä kehitettiin auditointien ja niistä saadun palautteen pohjalta. Auditoinnit jatkuvat uusien seurojen kanssa 2017. Siitä vuoden päästä auditoidaan uudestaan nyt mukana olleet. HuimaSeura-statuksen saaneet seurat saavat liitolta tukea valmennusosaamisen kehittämiseen. 

 

Lisätietoja auditoinneista ja HuimaSeura-prosessista antaa uintiurheilun kehityspäällikkö Ippe Natunen.