Vesipeuhula

Mitä Vesipeuhula on?

Vesipeuhula on 3-5-vuotiaille lapsille suunnattu vesileikkikurssi, jossa lapsille opetetaan veteen totuttautumista, vesitaitavuuden kehittämistä sekä ryhmässä toimimista. Vesipeuhula koostuu 8-17 peuhukerrasta, jossa yksittäinen peuhutunti kestää 30 minuuttia. Tunti rakentuu sadun pohjalta vahvistamaan lapsen liikunnallisia perustaitoja sekä edistämään veteen totuttelemista ja vesitaitavuuden kehittymistä. Vesipeuhulakoulutus tarjoaa ohjaajille valmiudet ohjata 3-5-vuotiaita lapsia.

Mitä Vesipeuhula antaa?

Vesipeuhulan tavoitteena on veteen totuttautuminen ja mahdollisen veden pelon voittaminen, yhteisen iloisen leikkihetken luominen sekä vesiturvallisuuden lisääminen. Lisäksi jokaiselle lapselle annetaan mahdollisuus kasvaa ja kehittyä turvallisessa ilmapiirissä omalla kehitystasollaan. Lapsen vesipeuhulan tavoite on vesitaitavuuden kehittyminen. Vesitaitavuus koostuu liikkumisesta vedessä, hengittämisestä vedessä ja asennosta vedessä. Näiden kolmen hallinnasta syntyy luottamus veteen.

Jotta vesitaitavuutta voitaisiin opettaa 3-5-vuotiaille lapsille parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää tarkastella lapsen kasvua ja kehitystä. Ohjaajien on tärkeää tietää, minkälaisessa kehitysvaiheessa vesipeuhulaikäinen lapsi on, minkälaiset liikunnalliset perustaidot hänellä on sekä miten vesipeuhulaikäistä tulisi ohjata.

Uimaliitto kouluttaa Vesipeuhulaohjaajia

Vesitaiturit-ohjaajakoulutus soveltuu 3-7-vuotiaiden lasten ohjaajille ja vanhemmille, perheuinnin ohjaajille sekä uimaopettajille.  Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia ohjaamisen keskeisistä sisältöalueista; ohjaaminen ja oppiminen, lapsen kasvu ja kehitys, veteen totuttelu ja uinnin alkeisopetuksen perusteet. Lisäksi koulutus antaa vinkkejä Vesi- ja perhepeuhuun, alkeis- ja jatkouimakouluun sekä erilaisiin uintivälineisiin. 

Vesipeuhula uimaseuroissa

Voit tiedustella Vesipeuhuloita oman paikkakuntasi uimaseuroista. Uimaliiton verkkosivuilta löydät uimaseurojen yhteystiedot.