Seurapalvelut yleisesti

Seurapalvelujen tavoitteena on parantaa uimaseurojen toimintaedellytyksiä ja toimintatapoja sekä lisätä seuroissa toimivien henkilöiden osaamista. Lisäksi tavoitteena on saada lisää harrastajia lajin pariin.

Liiton organisoimat koulutukset keskittyvät ohjaaja- ja valmentajakoulutusten lisäksi myös seuratoimijoiden koulutukseen. Liitto ohjaa seurojen toimintaa erilaisin kannustimien kuten sinettiseuratoiminnan ja seuratoiminnan laatuarvioinnin kautta.