Uimaliiton valtionapu kasvoi tuntuvasti

11.3.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi perjantaina 40,5 miljoona euroa yleisavustuksina liikuntajärjestöille. Painopisteinä olleet järjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimenpiteet nostivat Uimaliiton saamaa tukea yli 30 tuhannella eurolla.

Uimaliitolle on myönnetty valtionavustusta tälle vuodelle 756 000 euroa. Tukea myönnetään Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta veikkausvoittovaroista. Tänä vuonna tukea sai 128 liikuntajärjestöä.

– Liikuntajärjestöjen rooli suomalaisten liikunnan edistämisessä on merkittävä. Lajiliitoissa, muiden liikuntajärjestöjen toiminnassa ja niiden seuroissa liikkuu yli 1,2 miljoonaa harrastajaa, joista noin puolet on alle 18-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Liikunnan kansalaistoiminnalla on erittäin suuri merkitys paitsi kansanterveydellisesti myös paikallisen yhteisöllisyyden edistäjänä. Lisäksi suomalainen huippu-urheilu perustuu tälle kansalaistoiminnalle. Tuosta joukosta tulevat meidän nykyiset ja tulevat arvokisamenestyjät, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Liikuntalain mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Uimaliitossa on panostettu toiminnan laadukkuuden lisäksi viimeisen kahden vuoden aikana vahvasti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen. Jo loppuvuodesta 2015 Uimaliitossa julkaistiin Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma.

Lisätietoa OKM:n sivuilla 

Uimaliiton valtionavut 2010-luvulla

2017: 756 000
2016: 725 000
2015: 740 000
2014: 730 000
2013: 700 000
2012: 700 000
2011: n. 700 000
2010: n. 700 000