Uimaliitossa 19 Tähtiseuraa

11.4.2018

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät.

Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista Tähtikuviota – jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään. Tähtikuvio tarjoaa sähköisen alustan (syksystä 2018 alkaen), jonka kautta seuroille aukeaa yhteys myös muiden alueiden ja lajien toimijoihin.

Tähtikuvio yhdistää voimavarat

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoilleen. Lasten ja nuorten osa-alueella Tähtimerkki tarkoittaa ennen kaikkea kehittävää ja innostavaa ympäristöä harrastamiseen ja urheiluun. Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää puolestaan huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa. Huippu-urheilijoille Tähtiseura luo entistä paremmat edellytykset harjoitella ja menestyä ohjaamalla resursseja urheilijoidensa tukemiseen. Seura voi saavuttaa Tähtimerkin yhdellä tai useammalla osa-alueella.
Entiset Sinettiseurat ovat nyt rekisteröity lasten ja nuorten osa-alueen Tähtiseuroiksi, ja Uimaliiton HuimaSeurat edustavat Uimaliiton huippu-urheilun Tähtiseuroja.

Uimaliitossa on 19 Tähtiseuraa, löydät ne täältä.

Onko seurallanne halukkuutta mukaan Tähtiseurojen laatuohjelmaan? Lue lisää täältä.

Tähtiseurojen yhteiset sekä eri osa-alueisiin liittyvät laatutekijät löydät näistä linkeistä:

Lue lisää Tähtiseura-ohjelmasta Olympiakomitean sivuilta.​