2017 syksy

11.11.2017 Helsinki, Hotelli Crowne Plaza

Aika: lauantai 11.11.2017 klo 10.00 alkaen
Osoite: Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki

Kokousmateriaalit

Kokouskutsu

Esityslista

Valtakirja 

Äänimäärät

Ehdolleasettuneiden esittely (puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet)

Vaalivalmistelutoimikunnan esitys

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018

 

Valinnat liittohallitukseen

Syyskokouksessa valitaan Uimaliiton liittohallitukseen puheenjohtaja ja kaksi jäsentä kolmen vuoden (2018-2020) kaudelle. Lisäksi liittohallitusta täydennetään yhdellä jäsenellä kaudelle 2018-2019, koska Marjukka Palin on eronnut liittohallituksesta kesken kauden. 

Vaalivalmistelutoimikunta pyytää Uimaliiton jäsenseuroja esittämään henkilöitä, sekä miehiä että naisia, liittohallitukseen. Liittohallituksessa erovuorossa ovat puheenjohtaja Sami Wahlman sekä jäsenet Jani Rusi ja Antti Wihanto. Liittohallituksessa jatkavat jäsenet Marjut Hyvönen, Samuli Liinpää, Lotta Långström, Ari Mononen ja Emilia Uusitalo.

Sääntömuutosten takia käynnissä on edelleen siirtymävaihe. Kevätkokouksessa 2014 päätettiin noudattaa siirtymävaiheen liittohallitusvalinnoissa seuraavaa periaatetta nykyisten liittohallituksen jäsenten kohdalla: liittohallituksen jäsen, joka ei ole ollut yhtäjaksoisesti kuutta vuotta liittohallituksen jäsenenä, voi asettua ehdolle uudestaan vaikka toimintakausia tulisi enemmän kuin kaksi ja vuosia enemmän kuin kuusi.

Ehdolleasettuminen tapahtuu täyttämällä ehdolleasettumiskysely 20.10. mennessä. Kaavakkeessa kysytään myös ehdolle asettavan seuran osalta päivämäärä, jolloin hallitus on päättänyt ehdokkaan asettamisesta sekä seuran puheenjohtajan yhteystiedot. 

Vaalivalmistelutoimikunta toivoo, että kyselyyn vastataan huolellisesti, sillä vastauksia käytetään toimikunnan työn tukena. Vastaukset julkaistaan Uimaliiton syyskokoussivuilla ennen syyskokousta, ellei ehdokas julkaisua erikseen kiellä. Toimikunta voi pyytää ehdokkaat tarvittaessa haastatteluun. Vaalivalmistelutoimikunta julkaisee viimeistään 27.10. listan hakijoista sekä oman esityksensä valittavista henkilöistä. 

Liittohallituksen puheenjohtajalta ja jäseneltä toivotaan seuraavia ominaisuuksia:

  • kehittää liiton toimintaa yhteisen strategian mukaisesti
  • tuntee laaja-alaisesti liikuntakulttuuria ja yhteiskuntaa
  • tuo lisäarvoa ja osaamista Uimaliiton toimintaan (esim. viestintä, markkinointi, talous, olosuhteet, edunvalvonta, yritysyhteistyö)
  • sitoutuu Uimaliiton toimintaan ja antaa aikaansa hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn sekä seurakentän kanssa toimimiseen
  • tuntee uintiurheilua ja uimaseuratoimintaa monipuolisesti
  • haluaa vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen liikuntajärjestötyöhön​​

Lisäksi puheenjohtaja toimii liiton toiminnanjohtajan esimiehenä, edistää liiton tavoitteita kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien suuntaan sekä johtaa liittohallituksen toimintaa. Puheenjohtajan tulee hallita esiintyminen median edessä sekä osata sujuva kommunikointi vähintään englannin kielellä.

Vaalivalmistelutoimikunta painottaa esityksessään seuraavia asioita: sukupuolten välinen tasa-arvo, eri lajien huomiointi, maantieteellinen jakautuminen liittohallituksessa, osaaminen (erityisesti kunta- ja olosuhdevaikuttaminen, myynti ja markkinointi).