Liittohallitus kokoontui 7.3.

15.3.2017

Liittohallituksen kolmas kokous keskittyi kevätkokousasioiden valmisteluun. Tulevia sääntömuutosesityksiä ja uudistettuja kurinpitomääräyksiä oli valmisteltu aiemmin niin työvaliokunnassa kuin liittohallituksessakin. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja vuosikertomus.

- Liiton toiminta on hyvin laajaa niin eri uintiurheilulajeissa kuin niiden laadukkaaseen toteuttamiseen tarvittavissa tukipalveluissa. Rion olympia- ja paralympiavuosi näkyi viestinnän painopisteenä niin kuin 110v-juhlavuosikin. Liiton taloudellinen tulos oli jälleen kerran positiivinen johtuen pääosin hyvistä koulutusluvuista sekä omasta varainhankinnasta. Loppuvuodesta pienensimme eri lajeissa maajoukkueiden omakustanteita ja tuimme seuroja kehittämisstipendein. Lontoon EM-kilpailut olivat kustannuksiltaan huomattavasti budjetoitua suuremmat. Jokainen vuosi on omanlaisensa maajoukkueiden osalta eikä vuosia aina pysty vertailemaan samalla tavalla. Toivon, että seurat lukevat vuosikertomuksen ja saavat sitä kautta hyvän kuvan siitä minkä eteen liitossa tehdään työtä – niin henkilökunnan, luottamushenkilöiden kuin seurojenkin näkökulmasta, kertoo puheenjohtaja Sami Wahlman.

Kevätkokouksessa 1.4. päätetään muun muassa liiton sääntömuutosesityksistä sekä uusista kurinpitomääräyksistä.

- Saatujen asiantuntijapalautteiden perusteella päätimme perustaa erillisen kurinpitolautakunnan, josta nyt kevätkokouksessa päätetään. Kurinpitolautakunta pitää sisällyttää sääntöihin ja samalla käsitellään muitakin sääntömuutosesityksiä, jotka ovat pääasiassa pienempiä päivityksiä nykysääntöihin, jatkaa Sami.

Pöytäkirja on luettavissa materiaalia-osiossa heti pöytäkirjan sähköisen tarkastuksen jälkeen. Seuraava liittohallituksen kokous on 3.4.2017.